Voordelen van onze partners

U als klant profiteert van onze partners en verschillende voordelen omdat wij binnen de aan- en verkoopmarkt van fysieke edelmetalen full service kunnen aanbieden. Onder deze samenwerkingsovereenkomst vallen namelijk ook de merken Inkoop Edelmetaal en Edelmetaal Beheer Nederland. 

Inkoop Edelmetaal
Hierdoor kunnen wij een unieke terugkoopgarantie aanbieden via Inkoop Edelmetaal. Dit betekent dat u uw edelmetaal op elk moment bij ons kunt aanbieden en tegen vaste formules ten opzichte van de dan geldende goud- en zilverprijs kunt verkopen. Wij kopen altijd in, ongeacht het volume wat u verkoopt en ongeacht de hoogte van de goud- of zilverprijs. 

Ons hele inkoopproces is gericht op een snelle afhandeling en betaling. U kunt 24 uur per dag onze actuele prijzen raadplegen en een order bij ons plaatsen. U heeft de mogelijkheid de producten bij ons af te geven op kantoor te Baarn of per post (verzekerd vanuit ons) naar ons toe te sturen. Na controle op gewicht en echtheid van uw edelmetaal gaan wij over op de betaling. We betalen het bedrag doorgaans binnen 24 uur, per bank of contant. 

Edelmetaal Beheer Nederland
Daarnaast heeft u de mogelijkheid om alle zorgen omtrent de opslag van uw fysieke edelmetalen uit handen te geven. Hierdoor weet u zeker dat uw edelmetaal op de best mogelijke manier beschermd wordt. De opslag bij Edelmetaal Beheer Nederland is volledig gealloceerd, dit betekent: uw eigendommen, uw naam en uw eigen opslagruimte. Dat wil zeggen dat alles wat u bij ons opslaat voor de volle 100% van u moet zijn - in de vorm van separate fysieke producten - in een eigen afgesloten ruimte bewaard wordt en enkel door u opeisbaar is. 

Hoe gaat dit in de praktijk?
Wanneer u uw edelmetalen laat opslaan bij Edelmetaal Beheer Nederland worden alle opgeslagen edele metalen separaat opgeslagen in een uniek genummerde sealbag. Uw safeloket is gekoppeld aan een enkel klantaccount en heeft een unieke verzekeringspolis. Bij mutaties (in- of uitslag) is altijd goedkeuring van u als klant vereist. Er kan dan ook geen sprake zijn van een gedeeld eigenaarschap van het fysieke product dat is opgeslagen: het fysieke product dient in zijn geheel door u uitgeslagen te kunnen worden. Bent u bijvoorbeeld met meerdere mensen (vaak verlopen dit soort aankopen via een bullion bank) op papier de eigenaar van één goudbaar, dan is opslag bij Edelmetaal Beheer Nederland niet mogelijk. 

Verzekerd opgeslagen
Uw opgeslagen edelmetalen zijn bij Edelmetaal Beheer Nederland in geval van een calamiteit volledig verzekerd: een zekerheid die bij opslag elders - zoals een huisadres of reguliere bank - nauwelijks mogelijk is. Voor een optimale zekerstelling van uw vermogen zijn al uw bij Edelmetaal Beheer Nederland opgeslagen edelmetalen volledig verzekerd tegen vervangingswaarde. Dat betekent dat bij verlies van uw eigendommen, in het geval van bijvoorbeeld diefstal, brand, oorlog, terrorisme of een natuurramp, een geldbedrag wordt uitgekeerd ter hoogte van de actuele (dag-)waarde van het betreffende edelmetaal, zonder heffing van btw. Het is ook mogelijk om dezelfde hoeveelheid edelmetaal fysiek uit te laten leveren in een dergelijk geval.

Wat gebeurt er met mijn edelmetalen bij een faillissement?
Alle opgeslagen edelmetalen zijn nadrukkelijk geen onderdeel van de boedel van Edelmetaal Beheer Nederland. Zij staan niet op de balans en worden beheerd door een hiertoe aangestelde stichting. Bij een eventueel faillissement van Edelmetaal Beheer Nederland verzekeren uw opslagcontract en bijbehorende administratie u ervan dat uw opgeslagen eigendommen te allen tijde gevrijwaard blijven van eventuele beslagen in het kader van dit faillissement.

AFM vergunning
Alles volgens de wettelijke regels, eisen en zorgplicht: vanzelfsprekend beschikt Edelmetaal Beheer Nederland over een vergunning van toezichthouder AFM voor de verzekerde opslag van uw edelmetalen. Periodieke controle door een onafhankelijke accountant verzekert u bovendien van een correcte verwerking van al uw in- en uitslagen.