Fiscaliteit omtrent edelmetalen

Wij, als handelaar in edelmetalen, krijgen vaak vragen over hoe men dient om te gaan met edelmetalen in relatie tot de aangifte voor de Inkomstenbelasting. Op deze pagina lichten wij de fiscale kant van het bezit van edelmetalen toe. Wij willen u erop wijzen dat dit document puur informatief is en niet als advies mag worden gezien en dat hier ook tevens geen rechten aan ontleend mogen worden. Raadpleeg uw accountant of fiscalist voor persoonlijk advies.

Dit artikel hebben wij voor uw overzicht onderverdeeld in de volgende drie hoofdstukken:

 1. Particulier bezit edelmetalen
 2. Zakelijk bezit edelmetalen
 3. Edelmetalen en BTW

1: Particulier bezit edelmetalen

De belastingdienst ziet het bezit van edelmetaal als een belegging. U dient uw goud en zilver dan ook op te geven in uw jaarlijkse belastingaangifte in box 3 (sparen en beleggen). U dient als waarde op te geven de waarde van uw zilver en goud op de peildatum (1 januari) van het jaar waarover u aangifte doet. In de schema’s hieronder kunt u de waardes van edelmetalen zien van de betreffende jaren.

Let op! Wij verstrekken als handelaar in edelmetaal zelf geen gegevens aan de belastingdienst. Zogezegd is de jaarlijkse aangifte van uw edelmetaal dan ook uw eigen verantwoordelijkheid.

Afhankelijk van de samenstelling van uw goud- en/of zilvervoorraad en het gebruik door de bezitter is het mogelijk dat bezit van edelmetalen kan worden aangemerkt als bezit voor persoonlijke doeleinden. Dit is dan geen belegging, maar een verzameling. Echter, het komt weinig voor dat verzamelingen van edelmetaal niet aangemerkt worden als belegging. Tevens is er een lijst van munten samengesteld door de Europese Commissie waar alle munten op staan die áltijd onder de noemer ‘beleggingsgoud’ vallen. Alle beleggingsmunten en baren die The Silver Mountain aanbiedt, zoals de Maple Leaf en de Krugerrand etc., vallen dan ook in box 3 voor de Inkomstenbelasting.

In de volgende link van de belastingdienst leest u hoe u uw vermogen wordt berekent in Box 3.

Ook bestaat er een vrijstellingsregeling. Er zijn twee vrijstellingen:

 • Vrijstelling voor voorwerpen van kunst en wetenschap
 • Vrijstelling voor een verzameling (bijzondere vorm van kunst en wetenschap)

Let op! Om te bepalen of en in hoeverre u gebruik kunt maken van deze vrijstellingen, adviseren wij u deskundig advies in te winnen. Wij adviseren hier niet in.

2: Zakelijk bezit edelmetalen

Een rechtspersoon (bijvoorbeeld een BV) kan ook beleggen in edelmetaal. De rechtspersoon is eigenaar van de edelmetalen (belegging). Inkomsten uit beleggingen zijn voor vennootschappen in beginsel belast, dit is immers winst waar vennootschapsbelasting over betaald dient te worden.

Hoe waardeer ik de edelmetalen?
Beleggingen in edelmetalen kunnen fiscaal worden gewaardeerd op aanschafprijs of marktwaarde. Indien op lagere marktwaarde wordt gewaardeerd, zal een (nog niet daadwerkelijk gerealiseerd) verlies aftrekbaar zijn van de winst in het betreffende jaar. Daarnaast zijn eventuele verliezen door vervreemding ook aftrekbaar. Een eventuele hogere marktwaarde betekent ook een (nog niet daadwerkelijk gerealiseerde) winst, die wordt belast met vennootschapsbelasting. Let erop dat de gekozen waarderingsgrondslag ook in de daaropvolgende jaren gekozen dient te worden.

Let op! Elke situatie is uniek. Wij adviseren u dan ook met uw boekhouder of accountant te overleggen hoe u het beste kunt omgaan met de beleggingen in edelmetalen van uw bedrijf.

3: Edelmetalen en BTW

BTW op goud
Beleggingsgoud is vrijgesteld van BTW onder bepaalde voorwaarden, namelijk:

 1. Goudbaren of plaatjes van een door goudmarkten aanvaard gewicht, van tenminste 99,50% zuiverheid.
 2. Gouden munten die tenminste:
  • 90% zuiver zijn
  • Na 1800 geslagen
  • In het land van oorsprong een wettig betaalmiddel zijn of zijn geweest

Alle gouden munten en baren die wij verkopen voldoen aan de vereisten om als beleggingsgoud te worden verkocht. Om deze reden wordt er 0% BTW berekend over onze gouden munten en baren.

BTW op zilver, platina en palladium
Zilver, platina en palladium worden in eerste instantie gezien als industriële grondstof. Hierdoor worden deze edelmetalen in beginsel belast met 21% BTW. Beleggingsmunten van deze edelmetalen worden verhandeld onder de margeregeling. Alle munten van deze edelmetalen uit ons assortiment worden onder de margeregeling verkocht.

Margeregeling: inhoudelijk betekent de margeregeling dat er alleen BTW afgedragen hoeft te worden over de winstmarge die gehaald wordt over de verkoop van deze munten. De voorwaarde om dit te kunnen doen is dat er volledig géén BTW bedrag op de factuur vermeld wordt.

Baren van zilver, platina en palladium vallen niet onder de margeregeling en worden daarom belast met 21% BTW. Als particulier is het hierdoor niet aantrekkelijk baren te kopen van deze edelmetalen. Zakelijk kan het wel heel aantrekkelijk zijn, aangezien u de BTW kan terugvragen bij de Belastingdienst (en weer in rekening kunt brengen zodra u de zilverbaren weer verkoopt).