Inbreng van eigen edelmetaal

Ook edelmetaal dat u al in bezit heeft, al dan niet bij The Silver Mountain aangekocht, kunt u inbrengen voor de opslag bij Edelmetaal Beheer Nederland. Om veiligheidsredenen is dit niet rechtstreeks in Rotterdam mogelijk maar gebeurt dit ten kantore van The Silver Mountain te Baarn. Hier worden uw metalen direct getest op gewicht en gehalte en u ontvangt vervolgens een ontvangstbevestiging met de specificaties. De baarnummers van uw goudbaren worden hier desgewenst ook op genoteerd.

Bent u nog geen klant bij Edelmetaal Beheer Nederland, dan kunt u ook gelijk op kantoor uw account aanmaken en een bewaarovereenkomst tekenen. Binnen enkele werkdagen zal het edelmetaal worden opgeslagen en ontvangt u hier de bevestiging van.