Betalen vanaf een buitenlandse bankrekening

U kunt vanaf een niet-Nederlandse bankrekening betalen, mits uw betaling aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • De betaling moet geschieden van een rekening in een EER-land* onder vermelding van International Bank Account Number (IBAN) en Bank Identifier Code (BIC)
  • Opdrachtgever en begunstigde betalen hun eigen transactiekosten (SHA)

*EER is de Europese Economische Ruimte en bestaat uit alle EU-landen aangevuld met Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. 

U kiest in dit geval in de check-out van de webshop voor vooruitbetaling per bank, waarna u onze gegevens ontvangt.